Zesde tussentijdse uitdeling op erkende vorderingen


Zesde tussentijdse uitdeling op erkende vorderingen; uitdelingslijst vandaag gedeponeerd.
02 december 2012

De Rechter-Commissaris heeft op 22 november 2013 een zesde uitdeling aan alle concurrente schuldeisers van DSB Bank bevolen. Het uitdelingspercentage bedraagt 4%. Er vindt een zesde uitdeling plaats van in totaal € 158.552.164,81. Daarnaast wordt er voor een bedrag van € 143.338,82 gereserveerd voor vorderingen waarover nog niet door een rechter is beslist.

Vandaag wordt de uitdelingslijst, met daarop alle vorderingen waarop wordt uitgedeeld, gedeponeerd bij de Rechtbank om daar tien dagen kosteloos ter inzage te liggen. Alle crediteuren zijn daarvan ook schriftelijk op de hoogte gebracht. Indien er geen verzet tegen de uitdelingslijst wordt ingesteld, streven de Curatoren ernaar om de uitdeling omstreeks 20 december 2013 te effectueren. In totaal, met inbegrip van de eerdere uitdelingen van 15%, 4%, 4%, 4% en 4%, is daarmee 35% van ieders erkende vordering betaald.

De uitdelingslijst is eveneens in te zien door op deze link te klikken. U heeft daarvoor uw persoonlijke code en gebruikersnaam nodig.

Vergadering van schuldeisers vindt plaats op 28 november 2013


Vergadering van schuldeisers vindt plaats op 28 november 2013.
18 november 2013

Op 28 november 2013 om 11.00 uur zal in de Rechtbank te Amsterdam een vergadering van schuldeisers worden gehouden waarin de verificatie van schuldvorderingen, die om welke reden dan ook buiten de op 10 december 2010 gehouden verificatievergadering en de op 19 mei 2011, 24 mei 2012, 29 november 2012 en 30 mei 2013 gehouden vergaderingen van schuldeisers zijn gebleven, wordt behandeld. Alle bekende schuldeisers zijn schriftelijk geïnformeerd omtrent deze vergadering. Vandaag zijn bij de Rechtbank lijsten gedeponeerd van alle vorderingen die op de vergadering worden behandeld. Het betreft voornamelijk vorderingen die aan klanten zijn toegekend in het kader van de Compensatieregeling.U kunt de lijsten inzien met uw gebruikersnaam en persoonlijke code door te klikken op deze link.

Vijfde tussentijdse uitdeling op erkende vorderingen


Vijfde tussentijdse uitdeling op erkende vorderingen; uitdelingslijst vandaag gedeponeerd.
10 juni 2012

De Rechter-Commissaris heeft op 8 mei 2013 een vijfde uitdeling aan alle concurrente schuldeisers van DSB Bank bevolen. Het uitdelingspercentage bedraagt 4%. Er vindt een vijfde uitdeling plaats van in totaal € 157.430.586,34. Daarnaast wordt er voor een bedrag van € 143.338,82 gereserveerd voor vorderingen waarover nog niet door een rechter is beslist.

Vandaag wordt de uitdelingslijst, met daarop alle vorderingen waarop wordt uitgedeeld, gedeponeerd bij de Rechtbank om daar tien dagen kosteloos ter inzage te liggen. Alle crediteuren zijn daarvan ook schriftelijk op de hoogte gebracht. Indien er geen verzet tegen de uitdelingslijst wordt ingesteld, streven de Curatoren ernaar om de uitdeling omstreeks 24 juni 2013 te effectueren. In totaal, met inbegrip van de eerdere uitdelingen van 15%, 4%, 4% en 4%, is daarmee 31% van ieders erkende vordering betaald.

De uitdelingslijst is eveneens in te zien door op deze link te klikken. U heeft daarvoor uw persoonlijke code en gebruikersnaam nodig.

Vergadering van schuldeisers vindt plaats op 30 mei 2013


Vergadering van schuldeisers vindt plaats op 30 mei 2013.
22 mei 2013

Op 30 mei 2013 om 10.00 uur zal in de Rechtbank te Amsterdam een vergadering van schuldeisers worden gehouden waarin de verificatie van schuldvorderingen, die om welke reden dan ook buiten de op 10 december 2010 gehouden verificatievergadering en de op 19 mei 2011, 24 mei 2012 en 29 november 2012 gehouden vergaderingen van schuldeisers zijn gebleven, wordt behandeld. Alle bekende schuldeisers zijn schriftelijk geïnformeerd omtrent deze vergadering. Vandaag zijn bij de Rechtbank lijsten gedeponeerd van alle vorderingen die op de vergadering worden behandeld. Het betreft voornamelijk vorderingen die aan klanten zijn toegekend in het kader van de Compensatieregeling. U kunt de lijsten inzien met uw gebruikersnaam en persoonlijke code door te klikken op deze link.

Lijsten voorlopig erkende en betwiste vorderingen

Indien u van DSB Bank een gebruikersnaam en wachtwoord hebt ontvangen kunt u inloggen op deze website om de volgende stukken te raadplegen:

de lijsten van voorlopig erkende en voorlopig betwiste vorderingen die tijdens de vergadering van schuldeisers van 28 november 2013 zullen worden behandeld;

Een overzicht van de totalen van de vorderingen die op 10 december 2010 behandeld zijn is voor alle bezoekers van deze website beschikbaar gemaakt via onderstaande link.

Financieel overzicht verificatielijsten van 10 december 2010.

Een overzicht van de totalen van de vorderingen die op 19 mei 2011 behandeld zijn is voor alle bezoekers van deze website beschikbaar gemaakt via onderstaande link.

Financieel overzicht verificatielijsten van 19 mei 2011.

Totaaloverzicht gedeponeerde lijsten en addendum t.b.v. de vergadering van schuldeisers d.d. 19 mei 2011.

Persoonlijke gegevens / wijzigingsformulieren

Klik hier om direct naar uw persoonlijke gegevens te gaan.

Indien u nog niet bent aangemeld zult u automatisch naar de aanmeldpagina worden geleid.

Indien u geen gebruikersnaam en wachtwoord heeft ontvangen en uw tegenrekeningnummer of adres wilt wijzigen, kunt u gebruikmaken van onderstaande formulieren:

Wijzigen gegevens - particulieren
Wijzigen gegevens - bedrijven
Wijzigen gegevens - leveranciers