Zevende tussentijdse uitdeling op erkende vorderingen

06 juni 2014

De Rechter-Commissaris heeft op 15 mei 2014 een zevende uitdeling aan alle concurrente schuldeisers van DSB Bank bevolen. Het uitdelingspercentage bedraagt 4%. Er vindt een zevende uitdeling plaats van in totaal € 151.214.338,17. Daarnaast wordt er voor een bedrag van € 143.338,82 gereserveerd voor vorderingen waarover nog niet door een rechter is beslist.

Vandaag wordt de uitdelingslijst, met daarop alle vorderingen waarop wordt uitgedeeld, gedeponeerd bij de Rechtbank om daar tien dagen kosteloos ter inzage te liggen. Alle crediteuren zijn daarvan ook schriftelijk op de hoogte gebracht. Indien er geen verzet tegen de uitdelingslijst wordt ingesteld, streven de Curatoren ernaar om de uitdeling omstreeks 23 juni 2014 te effectueren. In totaal, met inbegrip van de eerdere uitdelingen van 15%, 4%, 4%, 4%, 4% en 4%, is daarmee 39% van ieders erkende vordering betaald.

Een samenvatting van de uitdelingslijst is in te zien door op deze link te klikken.

Op de Verificatiewebsite kunnen crediteuren de status van hun eigen vordering inzien met hun persoonlijke code en gebruikersnaam.

Terug naar overzicht