Zesde tussentijdse uitdeling op erkende vorderingen; uitdelingslijst vandaag gedeponeerd.

02 december 2013

De Rechter-Commissaris heeft op 22 november 2013 een zesde uitdeling aan alle concurrente schuldeisers van DSB Bank bevolen. Het uitdelingspercentage bedraagt 4%. Er vindt een zesde uitdeling plaats van in totaal € 158.552.164,81. Daarnaast wordt er voor een bedrag van € 143.338,82 gereserveerd voor vorderingen waarover nog niet door een rechter is beslist.

Vandaag wordt de uitdelingslijst, met daarop alle vorderingen waarop wordt uitgedeeld, gedeponeerd bij de Rechtbank om daar tien dagen kosteloos ter inzage te liggen. Alle crediteuren zijn daarvan ook schriftelijk op de hoogte gebracht. Indien er geen verzet tegen de uitdelingslijst wordt ingesteld, streven de Curatoren ernaar om de uitdeling omstreeks 20 december 2013 te effectueren. In totaal, met inbegrip van de eerdere uitdelingen van 15%, 4%, 4%, 4% en 4%, is daarmee 35% van ieders erkende vordering betaald.

Een samenvatting van de uitdelingslijst is in te zien door op deze link te klikken.

Op de Verificatiewebsite kunnen crediteuren de status van hun eigen vordering inzien met hun persoonlijke code en gebruikersnaam.

Terug naar overzicht