Vierde tussentijdse uitdeling op erkende vorderingen; uitdelingslijst vandaag gedeponeerd.

03 december 2013

Op 29 november 2012 heeft de rechter-commissaris in het faillissement, mr. M.L.D. Akkaya, een vierde tussentijdse uitdeling bevolen op de erkende vorderingen van crediteuren. Op de geverifieerde concurrente vorderingen wordt 4% betaald. Er vindt zo een vierde uitdeling plaats van in totaal € 152.652.297,69. Daarnaast wordt er voor een bedrag van € 1.915.816,14 gereserveerd voor vorderingen waarover nog niet door een rechter is beslist.

De vorderingen waarop uitgedeeld wordt staan vermeld op de door de rechter-commissaris goedgekeurde uitdelingslijst. Die lijst is op maandag 3 december 2012 gedeponeerd bij de griffie van de Rechtbank Amsterdam (Parnassusweg 220) en ligt daar gedurende tien dagen kosteloos ter inzage. Tevens worden alle crediteuren die op de uitdelingslijst vermeld staan schriftelijk op de hoogte gesteld van de uitdeling en de deponering van de uitdelingslijst.

De uitdelingslijst is eveneens in te zien door op deze link te klikken. U heeft daarvoor uw persoonlijke code en gebruikersnaam nodig.

Indien geen verzet tegen de uitdelingslijst wordt gedaan, streven curatoren ernaar de in de lijst vermelde betalingen omstreeks 20 december 2012 uit te voeren. De betaling zal worden gedaan op het bij ons bekende rekeningnummer van de desbetreffende crediteur. Dit rekeningnummer staat vermeld in de brief die zij over de uitdeling ontvangen. Curatoren verzoeken alle crediteuren na te gaan of het bij curatoren bekende nummer juist is en dat zo nodig te wijzigen. Wijzigingen kunnen tot uiterlijk 14 december 2012 worden doorgegeven via het wijzigingsformulier op deze website.

Voor de duidelijkheid wijzen curatoren erop dat het nu gaat om een vierde, tussentijdse, uitdeling. Curatoren verwachten dat er nog meer (tussentijdse) uitdelingen kunnen worden gedaan. Wanneer een volgende uitdeling kan plaatsvinden en wat de hoogte van een dergelijke uitdeling zou kunnen zijn, is op dit moment nog niet duidelijk.

Terug naar overzicht