Achtergesteld deposito valt tóch onder het Depositogarantiestelsel.

07 juli 2011

Op 30 juni 2011 heeft het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) geoordeeld dat de achtergestelde deposito's die DSB Bank N.V. aanbood tóch onder de werking van het Depositogarantiestelsel (DGS) vallen. Eerder oordeelden De Nederlandsche Bank (DNB) en de Rechtbank Rotterdam nog dat houders van een achtergesteld deposito juist géén aanspraak konden maken op een uitkering onder het Depositogarantiestelsel.

Dit houdt in dat houders van een achtergesteld deposito alsnog - of opnieuw - een aanvraag kunnen indienen bij De Nederlandsche Bank (en dus NIET bij DSB Bank) voor een uitkering op basis van het garantiestelsel. De curatoren spelen hierbij geen rol. Wel raden zij iedereen aan de berichtgeving van DNB hieromtrent te volgen. Dat kan onder meer via de website www.dnb.nl of via de website van de Vereniging DSB Deposito's, www.dsbdepositos.nl.

De uitspraak van het CBb heeft uitsluitend gevolg voor De Nederlandsche Bank. Het CBb laat zich niet uit over de status van de achtergestelde deposito's in het faillissement. Curatoren blijven bij hun standpunt dat deze als achtergestelde vorderingen in het faillissement dienen te worden aangemerkt. Voor zover achtergestelde vorderingen niet door het DGS worden gedekt, blijven deze achtergesteld. Over dit standpunt van de curatoren wordt inmiddels geprocedeerd in twee proefprocedures die door de Vereniging DSB Deposito's zijn aangespannen. De uitkomst van die procedures wordt afgewacht.

 

Terug naar overzicht