Uitdelingslijst is verbindend; betalingen zullen op 30 juni worden verricht.

30 juni 2011

De uitdelingslijst voor de eerste (tussentijdse) uitdeling heeft vanaf 16 juni 2011 gedeponeerd gelegen bij de griffie van de Rechtbank Amsterdam en is sinds die dag tevens via deze site inzichtelijk. Gedurende de tien dagen dat de uitdelinglijst ter inzage heeft gelegen, heeft niemand verzet aangetekend. Dat houdt in dat de uitdelingslijst daarmee verbindend is geworden.

Curatoren zullen daarom nu direct overgaan tot het doen van een eerste tussentijdse uitdeling aan alle crediteuren die op de uitdelingslijst vermeld stonden. De betaling zal worden gedaan op het bij ons bekende rekeningnummer van de desbetreffende crediteur. Dit rekeningnummer staat vermeld in de brief die zij over de uitdeling hebben ontvangen en is op deze site in te zien (met gebruikersnaam en wachtwoord). Indien curatoren niet over het juiste rekeningnummer beschikken, kan de betaling vanzelfsprekend niet succesvol verricht worden. Curatoren verzoeken alle crediteuren na te gaan of het bij curatoren bekende nummer juist is en dat zo nodig te wijzigen. Wijzigingen kunnen nog altijd worden doorgegeven via het wijzigingsformulier op deze website. Crediteuren ontvangen hun uitdeling dan uiteraard wel met enige vertraging vanwege de verwerking van de nieuwe gegevens.

 

Terug naar overzicht