Vergadering van schuldeisers d.d. 19 mei 2011.

05 mei 2011

Op 19 mei 2011 om 11.30 uur zal in de rechtbank te Amsterdam een vergadering van schuldeisers worden gehouden waarin de verificatie van schuldvorderingen, die om welke reden dan ook buiten de op 10 december 2010 gehouden verificatievergadering zijn gebleven, wordt behandeld. Uitgezonderd van behandeling zijn de groepen vorderingen van schuldeisers die de rechter-commissaris heeft genoemd in zijn  brieven van 26 oktober en 1 december 2010, te weten vorderingen van houders van een achtergesteld deposito, vorderingen ter zake van een zorgplichtclaim, vorderingen van Special Purpose Vehicles en vorderingen ter zake van terugboekprovisies. Alle bekende schuldeisers worden schriftelijk geïnformeerd omtrent deze vergadering.

Terug naar overzicht