Verificatievergadering van 10 december 2010 is aangehouden tot 12 mei 2011.

05 mei 2011

Op 10 december 2010 heeft de verificatievergadering plaatsgevonden in de RAI te Amsterdam. De door de curatoren gedeponeerde lijsten van erkende en betwiste vorderingen zijn tijdens die vergadering, met enkele wijzigingen en aanvullingen, door de rechter-commissaris vastgesteld.

De vergadering is ten aanzien van de betwiste vorderingen aangehouden tot 12 mei 2011 om curatoren en betwiste crediteuren de gelegenheid te bieden om tot overeenstemming te komen over de erkenning van hun vordering(en). De mutaties in de betwiste vorderingen zullen worden vermeld op een lijst, die omstreeks 12 mei 2011 op deze website zal worden gepubliceerd.

Via deze site is nog steeds voor u inzichtelijk of uw vordering erkend of betwist is, en voor welk bedrag. Tevens kunnen schuldeisers nog steeds wijzigingen in persoons- of bankgegevens doorgeven. Indien u een nagekomen vordering indiende, ontvangt u spoedig een gebruikersnaam en inlogcode voor toegang tot het afgeschermde gedeelte van deze website.

 

Terug naar overzicht