Verificatievergadering gehouden op 10 december 2010.

15 december 2010

Op vrijdag 10 december 2010 heeft de verificatievergadering plaatsgevonden in de RAI te Amsterdam. De door de curatoren gedeponeerde lijsten van erkende en betwiste vorderingen zijn tijdens die vergadering, met enkele wijzigingen en aanvullingen, door de rechter-commissaris vastgesteld. Via deze site is nog steeds voor u inzichtelijk of uw vordering erkend of betwist is, en voor welk bedrag.
Tevens kunnen schuldeisers nog steeds wijzigingen in persoons- of bankgegevens doorgeven. Indien u een nagekomen vordering indiende, ontvangt u spoedig een gebruikersnaam en inlogcode voor toegang tot het afgeschermde gedeelte van deze website.

Terug naar overzicht