Aanmelding voor verificatievergadering geopend.

12 november 2010

Crediteuren die daarvoor in aanmerking komen kunnen zich vanaf heden aanmelden voor de verificatievergadering. Op het afgeschermde gedeelte vindt u op het tabblad ‘Persoonlijke gegevens’ een link naar het daarvoor bestemde formulier. Op dit formulier kunt u aangeven of u persoonlijk aanwezig zult zijn, of u zich laat vertegenwoordigen door een raadsman of dat u iemand machtigt om namens u aanwezig te zijn.

In alle gevallen geldt dat de volledige gegevens zoals gevraagd op het formulier ingevuld dienen te worden. Na het invullen van het formulier en het verzenden van de gegevens via de daarvoor bestemde knop ontvangt u een toegangsbewijs in uw mailbox. Dit toegangsbewijs dient u samen met uw legitimatiebewijs mee te nemen naar de verificatievergadering. Bij toegang tot de locatie zal hier naar gevraagd worden.

Terug naar overzicht