Negende tussentijdse uitdeling op erkende vorderingen (4%)

02 december 2019

De Rechter-Commissaris heeft op 26 november 2019 een negende uitdeling aan alle concurrente schuldeisers van DSB Bank bevolen. Het uitdelingspercentage bedraagt 4%.

Vandaag wordt de uitdelingslijst, met daarop alle vorderingen waarop wordt uitgedeeld, gedeponeerd bij de Rechtbank om daar tien dagen kosteloos ter inzage te liggen. Alle crediteuren zijn daarvan ook schriftelijk op de hoogte gebracht. Indien er geen verzet tegen de uitdelingslijst wordt ingesteld, streven de Curatoren ernaar om de uitdeling omstreeks 16 december 2019 te effectueren. In totaal, met inbegrip van de eerdere uitdelingen van 15%, 4%, 4%, 4%, 4%, 4%, 4% en 35% is daarmee 78% van ieders erkende vordering betaald.

Een samenvatting van de uitdelingslijst is in te zien door op deze link te klikken.

Op de Verificatiewebsite kunnen crediteuren de status van hun eigen vordering inzien met hun persoonlijke code en gebruikersnaam. 

Terug naar overzicht