Tiende tussentijdse uitdeling op erkende vorderingen (2,5%)

23 augustus 2021

De Rechter-Commissaris heeft op 2 augustus 2021 een tiende uitdeling aan alle concurrente schuldeisers van DSB Bank bevolen. Het uitdelingspercentage bedraagt 2,5%.

 

Vandaag wordt de uitdelingslijst, met daarop alle vorderingen waarop wordt uitgedeeld, gedeponeerd bij de Rechtbank om daar tien dagen kosteloos ter inzage te liggen. Alle crediteuren zijn daarvan ook schriftelijk op de hoogte gebracht. Indien er geen verzet tegen de uitdelingslijst wordt ingesteld, streven de Curatoren ernaar om de uitdeling omstreeks 6 september 2021 te effectueren. In totaal, met inbegrip van de eerdere uitdelingen van 15%, 4%, 4%, 4%, 4%, 4%, 4%, 35% en 4% is daarmee 80,5% van ieders erkende vordering betaald.

Terug naar overzicht