Achtste tussentijdse uitdeling op erkende vorderingen

08 december 2014

De Rechter-Commissaris heeft op 4 december 2014 een achtste uitdeling aan alle concurrente schuldeisers van DSB Bank bevolen. Het uitdelingspercentage bedraagt ditmaal, in tegenstelling tot de zes voorgaande keren, 35%. Er wordt zo in totaal € 1.317.397.724,20 uitgedeeld.

Vandaag wordt de uitdelingslijst, met daarop alle vorderingen waarop wordt uitgedeeld, gedeponeerd bij de Rechtbank om daar tien dagen kosteloos ter inzage te liggen. Alle crediteuren zijn daarvan ook schriftelijk op de hoogte gebracht. Indien er geen verzet tegen de uitdelingslijst wordt ingesteld, streven de Curatoren ernaar om de uitdeling omstreeks 23 december 2014 te effectueren. In totaal, met inbegrip van de eerdere uitdelingen van 15%, 4%, 4%, 4%, 4%, 4% en 4%, is daarmee 74% van ieders erkende vordering betaald. De curatoren voorzien wel dat zij de komende vijf jaren geen uitdelingen meer zullen doen. Elders op deze site en in het 24ste openbaar verslag, dat u hier ook kunt vinden, treft u meer informatie aan over deze uitdeling.

Een samenvatting van de uitdelingslijst is in te zien door op deze link te klikken.

Op de Verificatiewebsite kunnen crediteuren de status van hun eigen vordering inzien met hun persoonlijke code en gebruikersnaam.

Terug naar overzicht