Eerste tussentijdse uitdeling op erkende vorderingen

16 juni 2011

Op 8 juni 2011 heeft de Rechter-Commissaris in het faillissement, mr. M.L.D. Akkaya, een eerste tussentijdse uitdeling bevolen op de erkende vorderingen van crediteuren. De geverifieerde preferente vorderingen worden volledig betaald. Op de geverifieerde concurrente vorderingen wordt 15% betaald. De uitdeling betreft een uitdeling van in totaal € 767.336,64 aan de schuldeisers met een preferente vordering, en thans een eerste uitdeling van in totaal € 353.988.373,09 aan de schuldeisers met een concurrente vordering.

De vorderingen waarop uitgedeeld wordt staan vermeld op de door de Rechter-Commissaris goedgekeurde uitdelingslijst. Die lijst is op donderdag 16 juni 2011 gedeponeerd bij de griffie van de Rechtbank Amsterdam (Parnassusweg 220) en ligt daar gedurende tien dagen kosteloos ter inzage. Tevens worden alle crediteuren die op de uitdelingslijst vermeld staan schriftelijk op de hoogte gesteld van de uitdeling en de deponering van de uitdelingslijst.

De uitdelingslijst is eveneens in te zien door op deze link te klikken. U heeft daarvoor uw persoonlijke code en gebruikersnaam nodig. De lijst bestaat uit vijf onderdelen, waarvan de lijst van uitdelingen op erkende concurrente schuldvorderingen (Lijst IIA) veruit de grootste is.

Indien geen verzet tegen de uitdelingslijst wordt gedaan, streven curatoren ernaar de in de lijst vermelde betalingen omstreeks 30 juni 2011 uit te voeren. De betaling zal worden gedaan op het bij ons bekende rekeningnummer van de desbetreffende crediteur. Dit rekeningnummer staat vermeld in de brief die zij over de uitdeling ontvangen. Curatoren verzoeken al deze crediteuren na te gaan of het bij curatoren bekende nummer juist is en dat zo nodig te wijzigen. Wijzigingen kunnen tot uiterlijk 25 juni 2011 worden doorgegeven via het wijzigingsformulier op deze website.

Voor de duidelijkheid wijzen curatoren erop dat het nu gaat om een eerste tussentijdse uitdeling. Curatoren verwachten dat er nog meer (tussentijdse) uitdelingen kunnen worden gedaan. Wanneer een volgende uitdeling kan plaatsvinden en wat de hoogte van een dergelijke uitdeling zou kunnen zijn, is op dit moment nog niet duidelijk.

 

Terug naar overzicht